سازنده جرثقیل

گالری تصاویر

معرفی تصویری برخی از پروژه های خاتمه یافته

جرثقیل سقفی دو پل 8چرخ 30 متری 6.3 تن
جرثقیل سقفی 10 تن جفت پل
جرثقیل سقفی 5تن تک پل
جرثقیل سقفی 40 تن دهانه 28 متری
جرثقیل سقفی 3.2 تن تک پل
جرثقیل سقفی مونوریل لوپ 2تن کلرزنی
Call Now Button