قیمت جرثقیل سقفی

قیمت جرثقیل سقفی ظرفیت بالابری ، دهانه ، ارتفاع بالابر ، منبع تغذیه ، محیط واقعی کار و نیازهای خاص مشتری . تفاوت در هر یک از عوامل باعث متفاوت شدن قیمت جرثقیل سقفی می شود. ظرفیت بالابری جرثقیل سقفی جرثقیل های سقفی برای بلند کردن و حمل و نقل مواد و کالاهای مختلف با وزن های مختلف استفاده می شوند و جرثقیل ها با ظرفیت …

قیمت جرثقیل سقفی ادامه »