ساخت جرثقیل

ساخت جرثقیل

ساخت جرثقیل افق های کلان شهرها با جرثقیل ها، وسایل ثابت در مرکز شهرها با ساختمان هایی که بالاتر و بالاتر می روند، پر شده است. بدون جرثقیل های ساختمانی، ساخت آسمان خراش ها غیرممکن است، اما با جرثقیل ها، می توانیم سازه های بلند را با سهولت نسبی بسازیم. جرثقیل ها می توانند اجسام …

ساخت جرثقیل ادامه »