ساخت جرثقیل

شرکت مهندسی جرثقیل آذین دینامیک ساخت انواع جرثقیل سقفی چشم انداز  صنعت با جرثقیل ها ، جرثقیل ها معمولاً در حمل و نقل برای بارگیری و تخلیه بار، در ساخت و ساز برای جابجایی مواد و در تولید برای مونتاژ تجهیزات سنگین استفاده می شوند . ساخت جرثقیل سوله و کارخانه بدون جرثقیل ها ، ساخت …

ساخت جرثقیل ادامه »