اخبار جرثقیل سقفی

اخبار جرثقیل سقفی

اخبار جرثقیل سقفی اخبار جرثقیل سقفی در سال 2024 42.64 میلیارد دلار تخمین زده می شود و انتظار می رود تا سال 2029 به 57.76 میلیارد دلار برسد که در دوره پیش بینی (2024-2029) با CAGR 6.26 درصد رشد کند. تولید کنندگاه تولیدکنندگان در حال اجرای طرح‌های اضطراری برای کاهش ابهامات تجاری آینده برای حفظ …

اخبار جرثقیل سقفی ادامه »