جرثقیل سقفی تک پل / دوپل

جرثقیل برقی سقفی این شرکت علیرغم دارا بودن حداقل وزن سازه ، دارای بیشترین حد تحمل ، مقاومت و پایداری می باشند . مشخصات فنی ویژه این جرثقیل ها به همراه تجهیزات گسترده به صورت استاندارد و اختیاری این محصول را به اولین انتخاب جهت هر كاربردی با بیشترین توانایی تبدیل كرده است. فهرست مطالب …

جرثقیل سقفی تک پل / دوپل ادامه »