جرثقیل سقفی تک پل / دو پل

فهرست مطالب جرثقیل سقفی پل جرثقیل سقفی دو پل : این نوع جرثقیل ها از ظرفیت 250 کیلوگرم الی 150تن تا دهانه 40 متر قابل طراحی و اجرا می باشد. جرثقیل سقفی تک پل : این نوع جرثقیل ها از ظرفیت ۲۵۰ کیلوگرم الی ۱۰ تن تا دهانه ۲۲ متر قابل طراحی و اجرا می …

جرثقیل سقفی تک پل / دو پل ادامه »