ساخت جرثقیل

ساخت جرثقیل چشم انداز  صنعت با جرثقیل ها ، جرثقیل ها معمولاً در حمل و نقل برای بارگیری و تخلیه بار، در ساخت و ساز برای جابجایی مواد و در تولید برای مونتاژ تجهیزات سنگین استفاده می شوند . بدون جرثقیل ها ، ساخت سوله ها و کارخانه ها غیرممکن است، اما با جرثقیل ها ، …

ساخت جرثقیل ادامه »